ความเข้าใจแบบผิดๆ เรื่องทูตสวรรค์ และ ปีศาจ

มีภาพยนตร์ การ์ตูน หรือ เกมมากมายที่นำเรื่อราวของทูตสวรรค์มาใช้ และนำไปใช้กันอย่างผิดๆ เป็นต้นการนำทูตสวรรค์
ไปใช้เสมือนหนึ่งว่าเป็นสิ่งมีชีวิตปกติธรรมดา เป็นเผ่าๆหนึ่งที่อยู่ในโลก ไม่แตกต่างอะไรจากสิ่งมีชีวิตปกติอื่นๆเสียเท่าไหร่
เป็นต้น ซึ่งภาพลักษณ์ที่บิดเบี้ยวหลายๆแบบนี้เราสามารถพบเห็นได้ตามการ์ตูนและสื่อต่างๆทั่วไป ที่อาจทำให้เราเข้าใจ
ธรรมชาติของทูตสวรรค์ผิดไปจากความเชื่อสากลเรื่องทูตสวรรค์

ในพระคัมภีร์มีการพูดถึงธรรมชาติของทูตสวรรค์ไว้อย่างชัดเจนว่า

ทูตสวรรค์คือสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณ มีความฉลาด มีอารมณ์ และ เจตนารมณ์ ทูตสวรรค์มีความฉลาด
ทูตสวรรค์เป็นวิญญาณ ที่ไม่มีรูปร่าง แต่การไม่มีรูปร่างไม่ได้หมายถึงว่าทูตสวรรค์ไม่มีตัวตน

ความรอบรู้ของทูตสวรรค์มีความจำกัดเพราะทูตสวรรค์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา ซึ่งหมายความว่าเหล่าทูตสวรรค์ไม่ได้รอบรู้
ปหมดทุกอย่างเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงรอบรู้ แต่ทูตสวรรค์จะมีความรอบรู้มากกว่ามนุษย์ ทูตสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมาใน
จักรวาลให้อยู่ในระดับสูงกว่ามนุษย์ ดังนั้นเหล่าทูตสวรรค์จึงมีความรู้ที่มากกว่าโดยปริยาย ทูตสวรรค์ได้รับสติปัญญาจากการ
เฝ้าดูกิจกรรมของมนุษย์มาเป็นเวลาช้านาน ทูตสวรรค์ไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาอดีตเหมือนมนุษย์; ทูตสวรรค์ประสบการณ์
เหล่านั้นมาแล้วจึงรู้ว่าคนอื่นๆ มีปฏิกิริยาหรือตอบโต้อย่างไรในสถานการณ์นั้นๆ และสามารถทำนายค่อนข้างจะถูกต้องว่า
เราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน แม้ว่าทูตสวรรค์จะมีเจตนารมณ์ แต่พวกเขาก็ต้องจำนนต่อเจตนารมณ์
ของพระเจ้าเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง ทูตสวรรค์ที่ดีถูกพระเจ้าส่งมาให้ช่วยผู้ชอบธรรม

ทูตสวรรค์เป็นสิ่งที่ทรงสร้างที่แตกต่างไปจากมนุษย์โดยสิ้นเชิง มนุษย์ไม่ใช่ทูตสวรรค์ และทูตสวรรค์ไม่ใช่มนุษย์ และมนุษย์
เองก็ไม่ได้กลายเป็นทูตสวรรค์เมื่อเสียชีวิตลง ซึ่งตรงข้ามกับความเข้าใจที่ผิดว่ามนุษย์ที่ทำความดี ตายไปจะได้เป็น
ทูตสวรรค์เป็นเทวดาจากการ์ตูนหรือเกมบางอัน ที่สับสนความเชื่อของเทวดาพุทธและพราหมณ์เข้ามา

ไม่มีปีศาจดี ไม่มีทูตสวรรค์ชั่ว

หลายๆครั้ง เราพบมุขการ์ตูนหรือเกมส์ ที่แสดงภาพของทูตสวรรค์และปีศาจเป็นเรื่องของเผ่าที่ต่างกัน แถมมีปีศาจจิตใจดี
หรือทูตสวรรค์จิตใจชั่ว สิ่งนี้คือความสับสนจากเทวดาและมารในทางพุทธหรือพราหมณ์ เพราะในทางหลักความเชื่อคริสต์
ศาสนา พระเจ้าไม่ได้สร้างปีศาจหรือซาตานปีศาจคือทูตสวรรค์ที่หลงผิดคิดชั่วและนั่นทำให้ทูตสวรรค์จะไม่เป็นทูตสวรรค์อีก
ต่อไป แต่กลายเป็นปีศาจทันที ทูตสวรรค์ จึงไม่ใช่ชื่อเผ่าที่มีรูปร่างหน้าตาแบบมีปีกขาวๆ แต่เป็นชื่อเรียกจิตที่ดีที่รักมนุษย์
ถ้าจิตใดเกลียดมนุษย์และคิดชั่วเราจะเรียกจิตนั้นว่าปีศาจ ดังนั้น หากจิตใดเคยดีงามความงดงามนั้นออกมาจากความรักและ
ความดีของจิตนั้น จิตใดเปลี่ยนไปเป็นชั่วหรือเลวร้ายจิตนั้นก็สกปรกน่าเกลียดกลายเป็นปีศาจโดยอัตโนมัติ เพราะทูตสวรรค์
เป็นจิตล้วนๆไม่ได้มีกายเนื้อคอยบดบังจิตใจแท้จริงแบบเรา ดังนั้นการที่ชั่วช้าโดยยังมีการสะท้อนภาพของตนให้ภายนอก
ดูสวยงามจึงเป็นไปไม่ได้ จึงไม่มีปีศาจใจดี หรือทูตสวรรค์ใจชั่ว

ดังนั้นปีศาจก็คือทูตสวรรค์ที่ทำการกบฎขัดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าและได้ตกสวรรค์ แปดเปื้อนความชั่วร้ายจนกลายเป็น
“ปีศาจ” ไป หากปีศาจหรือจิตชั่วร้ายกลับใจใหม่หาแสงสว่างเปลี่ยนเป็นจิตที่ดี ก็จะกลับเป็นทูตสวรรค์ไม่ใช่ ปีศาจ อีกต่อไป
แน่นอนไม่มีการเป็นพ่อเป็นแม่ แต่งงานมีลูก มีพี่มีน้องออกมาอย่างที่การ์ตูนบางเรื่องทำด้วย เพราะทูตสวรรค์ทั้งหมดมาจาก
พระเจ้าผู้เป็นผู้สร้างแต่พระองค์เดียว ไม่มีเพศ ทูตสวรรค์จึงไม่ต้องมีการสืบพันธุ์หรือมีเรื่องเกี่ยวกับเพศ แต่ภาพลักษณ์ที่ดู
เป็นชายหรือหญิง มาจากบุคลิคที่จิตนั้นสะท้อนออกมาประกอบกับการรับรู้ของผู้เห็นนิมิต แปลออกมาให้ดูเป็นชายหรือหญิง
แต่ไม่ใช่เพศแบบของมนุษย์แน่นอน