พระแม่มารีย์กับพระตรีเอกภาพ

เทววิทยาของ นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โดย... ฟรังซิส ไกส์

นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตยืนยันว่า “เพราะฉะนั้น จึงสำคัญมากที่จะต้องรู้จักความศรัทธาเท็จเทียมเสียก่อน เพื่อจะได้รู้จักหลบหลีกมัน แล้วจึงค่อยรู้จักความศรัทธาเที่ยงแท้เพื่อปฏิบัติตาม
อีกประการหนึ่ง ในบรรดาแนวปฏิบัติความศรัทธาต่อแม่พระอย่างเที่ยงแท้นั้น ควรรู้ว่าสิ่งไหนดีกว่ากันและเป็นที่ชอบพระทัยพระมารดามากกว่ากัน เป็นที่เทิดทูนพระเกียรติพระผู้เป็นเจ้ามากกว่ากัน เป็นที่ช่วยให้เราศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่ากัน จะได้เลือกปฏิบัติด้วยสุดชีวิตจิตใจ” (ความศรัทธาภักดีฯ ข้อ 91)

ท่าทีที่ไม่ถูกต้อง

ก่อนที่นักบุญหลุยส์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ตจะอธิบายถึงท่าทีที่ถูกต้องในการแสดงความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ ท่านได้เสนอภาพต่างๆ ของผู้ที่มีท่าทีไม่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องราวกับฉายภาพยนตร์ น่าเสียดายที่คนเหล่านี้ไม่เพียงมีชีวิตอยู่ในสมัยของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต แต่ยังมีคนที่มีท่าทีเช่นเดียวกันจนทุกวันนี้ แม้อาจจะเปลี่ยนลักษณะภายนอกไปบ้าง ให้เรามาทำความรู้จักกับคนเหล่านี้