แม่พระในมุมมองนักศาสนศาตร์สตรีคริสเตียน(โปรเตสแตนท์) โดย โปรดปราน ( พีพี )

@.. หญิงเอ๋ย...จงดูบุตรของท่านเถิด..@
โดย โปรดปราน ( พีพี )

เมื่อผมได้อ่านความลับแห่งฟาติมา
โดย คุณพ่อ ไพบูลย์ อุดมเดช C..Ss.R.

ประวัติเเม่พระกัวดาลูป

มหัศจรรย์ดวงดาวบนผ้าคลุมของแม่พระ แห่งกวาเดอลูป

มหัศจรรย์พระเนตรของแม่พระ แห่งกวาเดอลูป จาก นิตยสารราย 2 เดือน ปีที่ 25

ลูเธอร์ คาลวิน และกลุ่มโปรแตสแตนท์อื่นๆกับเรื่องพรหมจารีย์นิรันดรของพระนางมารีย์

แองลิกัน กับ คาทอลิก พบข้อตกลงร่วมกันเรื่องบทบาทของพระแม่มารีย์ต่อชีวิตคริสตชน

ท่าทีที่ถูกต้องในการแสดงความศรัทธาภักดีต่อพระนางมารีย์ โดย คุณพ่อ ฟรังซิส ไกส์

ชาวคริสเตียนทุกนิกายต่างพากันหาเหตุผลของตนเองในการให้ความเคารพต่อมารดาของพระเยซู จาก Time Magazine

เรื่องจริงของนักโทษประหาร โคลด์ นิวแมน (1944) โดย จอห์น เวนนัน

ราวันดา-การประจักษ์แห่งชีวิตและความตาย
1 2
 
  Articles   Webboard   Link   Movie