+++อัศจรรย์ศีลมหาสนิทแห่งเมืองลานซีอาโน+++

ณ เมืองอันซานุมที่เก่าแก่ของจังหวัดเฟรนตานีส ประเทศอิตาลีอันเป็นที่ประทับของอัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท เป็นอัศจรรย์แรกและยิ่งใหญ่ที่สุดของพระศาสนจักรคาทอลิก มากกว่า 1,200 ปี ปรากฏการณ์ที่น่าพิศวงนี้เกิดขึ้นช่วงศตวรรษที่ 8 ในโบสถ์เล็กๆ ของนักบุญเลกอนเชียนเป็นเสมือนการตอบสนองของพระผู้เป็นเจ้าต่อข้อสงสัยของฤษีบาซีเลียน ในเรื่องของการประทับอยู่จริงของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างพิธีมหาบูชามิสซาหลังจากภาคอภิเษกศีลแล้ว แผ่นปังได้กลับกลายเป็นเนื้อมนุษย์สดๆ และเหล้าองุ่นก็เป็นก้อนเลือด 5 ก้อน ที่มีขนาดต่างกันแผ่นศีลที่แปรธาตุเป็นเนื้อ ถูกเก็บรักษาไว้อย่างสง่างามทุกวันนี้มีขนาดเท่ากันกับแผ่นศีลขนาดใหญ่ ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันในพระศาสนจักรจารีตลาติน แผ่นศีลที่แปรธาตุไปแล้วนี่มีสีน้ำตาลอ่อนและกลายเป็นสีดอกกุหลาบเมื่อมองผ่านแสงจากข้างหลัง พระโลหิตเกาะตัวกัน และมีสีเหมือนดินที่มีส่วนประกอบสีเหลืองของ Ochre ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1713 แผ่นเนื้อศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ถูกเก็บรักษาในรัศมีที่ทำจากโลหะเงินอันวิจิตรการตา ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นเพื่อถวายแด่พระเป็นเจ้าโดยช่างศิลป์แห่งโรงเรียนเนอาโปลีทั่น (Neapolitan School) ก้อนพระโลหิตถูกเก็บรักษาอยู่ในแก้วคริสตัลเก่าแก่และสวยงาม