วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา โดยคุณพ่อยัง ดังโตแนล

7 อัศจรรย์

Creation and Evolution


เมื่อผมได้อ่านความลับแห่งฟาติมาโดย คุณพ่อ ไพบูลย์ อุดมเดช C..Ss.R.

มหัศจรรย์ดวงดาวบนผ้าคลุมของแม่พระ แห่งกวาเดอลูป

มหัศจรรย์พระเนตรของแม่พระ แห่งกวาเดอลูป จาก นิตยสารราย 2 เดือน ปีที่ 25

อัศจรรย์ศีลมหาสนิทแห่งเมืองลานซีอาโน

หลุยส์ ปาสเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ธำรงฉายาลักษณ์พระเจ้า

รหัสลับ DNA ผู้พิชิตทฤษฎีวิวัฒนาการ อ้างอิงจาก "Leading Atheist Now Believes in God W, Associated Press report, Dec. 9 ,2004

โอ้พระเยซู ช่วยปิดประตูนรกด้วย --- นักบุญผู้รับทรมาณด้วยรอยยิ้ม โดย เรน อัลเลกรี
  Articles   Webboard   Link   Movie