ทำไมต้องทนทุกข์ทรมาน
โดย เรน อัลเลกรี
ย.อัศวิน ถอดความ

ชีวประวัติและชีวิตฝ่ายจิตของอาแลสซานดรีนา มารีอา ดากอสตา (Alessandrina Maria da Costa) หญิงชาวโปรตุเกส ผู้ต้องนอนทนทุกข์อยู่บนเตียงนอนยาวนานถึง 30 ปี และในช่วง 13 ปีสุดท้าย ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการรับศีลมหาสนิทเพียงอย่างเดียว

การสถาปนาคุณพ่อปีโอ (Padre Pio) เป็นนักบุญเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ก่อให้เกิดความสนใจในความศักดิ์สิทธิ์บางประการที่เต็มไปด้วยความลึกลับและปรากฏการณ์แปลกประหลาด ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นอำนาจสวรรค์ โดยเฉพาะ มีนักบุญหลายองค์ดูผิวเผินท่านดำรงชีวิตแบบบุคคลธรรมดา แต่ในส่วนลึกท่านชิดสนิทกับพระเป็นเจ้าและบำเพ็ญศีลภาวนาด้วยใจเร่าร้อน มีนักบุญบางองค์ได้รับพรสวรรค์เป็นพิเศษ เช่น เห็นภาพสวรรค์ ได้รับปิติสุขหยั่งรู้จิตใจผู้อื่น ทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ และรักษาโรคด้วยพลังจิต นักบุญบางองค์ได้มีส่วนร่วมในมหาทรมานของพระเยซูเจ้า โดยมีรอยแผลปรากฏบนร่างกาย เช่นในกรณีของคุณพ่อปีโอที่มองเห็นบาดแผล บางองค์ไม่เห็นบาดแผล เช่น ในกรณีของนักบุญแคทเทอรีนแห่งเซียนา

ลักษณะของบาดแผลเป็นได้หลายรูปแบบและปรากฏในส่วนต่างๆ ของร่างกาย จำนวนแผลก็อาจแตกต่างกันไป มีลักษณะเหมือนบาดแผลขององค์พระเยซูเจ้า ขณะทรงถูกทรมานและถูกตรึงกางเขน

พระศาสนจักรคาทอลิกยอมรับความถูกต้องของปรากฏการณ์เหล่านี้ในบางกรณีเท่านั้น แต่ไม่เคยนิยามแหล่งกำเนิดหรือธรรมชาติ คงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแพทย์และจิตแพทย์เป็นผู้วินิจฉัย ด้วยเหตุนี้ บุคคลที่ได้รับปรากฏการณ์นี้ มักจะถูกมองด้วยความสงสัย กรณีของคุณพ่อปีโอเป็นตัวอย่าง แต่บัดนี้ คุณพ่อปีโอได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญแล้ว รอยแผลและปรากฏการณ์อื่นๆ บนร่างกายท่าน จึงถือเป็นพรสวรรค์และพระพรพิเศษ สมเด็จพระสันตะปาปาเองยังทรงกล่าวว่าคุณพ่อปีโอรักและผูกพันกับพระเยซูผู้ถูกตรึงกางเขนอย่างแนบแน่น การมีรอยแผลประทับบนร่างกายเป็นเครื่องหมายแห่งการมีส่วนร่วมในมหาทรมานบนไม้กางเขนอย่างเป็นรูปธรรม

การยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อปีโอโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรสวรรค์พิเศษต่างๆ ประจำตัวท่าน ได้ช่วยให้คุณลักษณะต่าง ๆ ของท่านเด่นชัดขึ้นมาก ในปัจจุบันมีผู้มีคุณลักษณะพิเศษคล้ายคลึงกันนี้อีกหลายท่าน ที่กำลังได้รับการพิจารณาเพื่อสถาปนาเป็นนักบุญอยู่

คุณลักษณะพิเศษที่กำลังจะกล่าวถึงนี้เกิดกับหญิงชาวโปรตุเกสคนหนึ่ง ซึ่งสิ้นชีวิตในปี ค.ศ. 1955 ขณะมีอายุได้ 51 ปี เธอชื่อ อาแลสซานดรีนา มารีอา ดา กอสตา มีถิ่นพำนักอยู่ในเมืองบาลาซาร์ (BALASAR) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ไม่ห่างจากเมืองฟาติมามากนัก การดำเนินชีวิตบนโลกนี้ของเธอไม่แตกต่างจากชีวประวัติของคุณพ่อปีโอเลยเรียกว่าคล้ายคลึงกันที่สุด อาแลสซานดรีนาไม่มีรอยแผลลึกลับบนร่างกาย แต่เธอต้องนอนทุกข์ทรมานอยู่บนเตียงนอนติดต่อกันยาวนานถึง 30 ปี เตียงนอนจึงเปรียบได้กับไม้กางเขนสำหรับเธอ เธอรื้อฟื้นภาพเหตุการณ์ขณะองค์พระเยซูเจ้ากำลังถูกทรมาน ขณะแบกกางเขนและถูกตรึงบนไม้กางเขนทำให้ผู้อยู่รอบข้างต้องตื่นตระหนก เธอสนทนากับพระเยซูทุกวัน และทราบว่าพระเยซูทรงเลือกเธอให้ต้องทนทุกข์ทรมาน เพื่อช่วยไถ่โทษคนบาป

คส 1:24
บัดนี้ข้าพเจ้ายินดีที่ได้รับทุกข์ทรมานเพื่อท่านทั้งหลาย ความทรมานของพระคริสตเจ้ายังขาดสิ่งใด ข้าพเจ้าก็เสริมให้สมบูรณ์ด้วยการทรมานในกายของข้าพเจ้า