ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 1531 ชาวอินเอียนแดงผู้หนึ่งชื่อ ยวง ดิเอโก ได้รับการประจักษ์จากสตรีที่บอกว่าเธอคือ "มารีอา
ผู้เป็นพรหมจารี และมารดาพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงผู้สร้างสรรพสิ่งและสถิตย์อยู่ทุกหนทุกแห่ง"


และสิ่งหนึ่งที่สตรีผู้นี้ได้มอบให้ในการประจักษ์ คือภาพที่ปรากฎขึ้นเองอย่างอัศจรรย์บนผ้าคลุมของชายยากจนผู้นี้
และแม้ทุกวันนี้ วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้ว่า ภาพนี้ปรากฎขึ้นมาได้อย่างไร

ภาพที่ปรากฏขึ้นอย่างอธิบายไม่ได้บนวัสดุหยาบๆ ของเสื้อคลุมนั้น เป็นอัศจรรย์อย่างแท้จริง

พระฉายาลักษณ์มีรังสีของดวงอาทิตย์ล้อมรอบและภายใต้พระบาทแม่พระ มีเสี้ยวดวงจันทร์กับมีเทวดาองค์หนึ่งค้ำจุนอยู่
ข้างล่าง   ปีกของเทวดาประดับด้วยขนนกสีแดง สีขาวและสีเขียว รูปทรงเหมือนปีกนกอินทรี แม่พระสวมเสื้อคลุมชั้นนอก
คลุมจากศีรษะจรดเท้าสีเขียวอมสีน้ำเงิน มีดาวสีทองปกคลุมผ้าคลุมศีรษะนี้ เสื้อคลุมชั้นในเป็นแบบรัดเอว  มีเข็มขัดมัด
สูงลักษณะที่บ่งบอกว่ากำลังตั้งครรภ์

เมื่อพระสังฆราชซูมาร์รากา ผู้ไม่เชื่อในเรื่องที่ว่า ยวงได้เห็นภาพนิมิตของแม่พระ ได้เห้นภาพนี้ ท่านก็ตกตะลึงคุกเข่าต่อหน้า
ภาพจากสวรรค์ ที่บรรยายลักษณะของสตรีในพระวิวรณ์บทที่12นี้ทันที และสิ่งที่ตามมาคือ

ในถิ่นทุรกันดารอันไกลโพ้น ที่ชาวอินเดียนแดง แมกซิโก นับถือศาสนาแห่งการบูชายัญ เด็ก ผู้หญิง และชีวิตศัตรู
ต่อเหล่าเทพเจ้าของพวกเขา และต่อต้านการยอมรับนับถือคริสตศาสนา ได้กลับเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ที่ภาพนี้สามารถทำให้
ประชาชนชาวเม็กซิกันนับถือคริสตศาสนาได้ทั้งประเทศ คือ ทั้ง 8 ล้านคน ภายใน 7 ปี


ไม่เคยมีมิชชันารีคนใด ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน จะสามารถโอ้อวดความสำเร็จในการประกาศพระนามพระคริสต์ได้อย่าง
ยิ่งใหญ่เท่าพระมารดาของชายที่จะปกครองโลกด้วยคฑาเหล็กผู้นี้ได้เลย