แองลิกัน กับ คาทอลิก พบข้อตกลงร่วมกันเรื่องบทบาทของพระแม่มารีย์ต่อชีวิตคริสตชน
โดย ซินดี้ วู้ดเด้น
5/16/2005

ATICAN CITY (CNS)— แม้ว่าทางคาทอลิกอาจเพิ่มความระมัดระวังกับการอุทิศเทิดทูนพระนางมารีย์มากขึ้น แต่กระนั้นก็ดีการเคารพให้เกียรติพระนาง และการแสวงหาความช่วยเหลือจากพระนาง ไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่แยกแองลิกันกับคาทอลิกออกจากัน และอาจพูดได้ว่านี่เป็นจุดเชื่อมจุดใหม่ของนิกายทั้งสอง

คณะกรรมาธิการ นานาชาติ แองลิกัน-คาทอลิก ได้แถลงถึงสนธิสัญญาข้อตกลงร่วมเรื่อง “พระนางมารีย์: พระหรรษทานและ ความหวังในองค์พระคริสต์”( Mary: Grace and Hope in Christ )16 พฤษภาคม

เนื้อหาในเอกสารได้กล่าวไว้ว่า“เราเชื่อว่าไม่มีเหตุผลทางเทวศาสตร์ใดที่จะแบ่งแยกศาสนจักรในประเด็นนี้”

เอกสารยังบอกอีกว่า การอุทิศถวายตัว เทิดทูน แม่พระ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เด่นชัดของทางคาทอลิก และ ออร์โธด็อกซ์ มีต้นกำเนิดมาจากข้อความในพระคัมภีร์ และธรรมเนียมปฏิบัติ(ธรรมประเพณี)ของคริสตชนในยุคแรก ๆ ซึ่งก็ทำให้เรื่องนี้จัดเป็นมรดกส่วนหนึ่งของทางแองลิกันด้วย

ในปฏิทินพิธีกรรมนั้น ทั้ง แองลิกัน และ คาทอลิก ได้ใส่เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในชีวิตของพระนางมารีย์ลงในปฏิทินด้วย และในบทสวดอย่างเป็นทางการของทั้งสองนิกายก็ต่างเรียกพระนางว่า “ผู้ทรงพรหมจารีย์อยู่เป็นนิจ”( ever virgin) และ “พระมารดาของพระเจ้าผู้ทรงลงมาบังเกิด”( Mother of God Incarnate)