วางใจพระเจ้าอย่างดาเนียล

โปรดปราน ( พีพี )

ความฝัน หรือนิมิต ในพระคัมภีร์มีความต่างกันคือ คนจะฝันเมื่อนอนหลับ แต่นิมิต จะเห็น ทั้งในเวลาที่ตื่นหรือหลับก็ได้ ( ๑ซมอ.๓.๓-๑๕, ดนล.๒.๑๙,ลก.๑.๒๒ ) ความต่างกันอีกอย่างคือ ความฝันเป็นสิ่งปกติในชีวิตมนุษย์ ส่วนนิมิตเป็นสิ่งที่ผิดปกติ และพระเจ้าทรงประทานให้เป็นพิเศษสำหรับบางคนเท่านั้น บุคคลใดที่พระเจ้าทรงให้นิมิตไม่ควรโอ้อวดแต่ต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้า ดาเนียลเป็นตัวอย่างแก่คริสตชน เรื่องความเชื่อ และวางใจพระเจ้าอย่างแท้จริง มีคำถามว่ายุคนี้ พระเจ้าทรงประทานนิมิต แก่มนุษย์หรือไม่ ฉันเชื่อว่ายังมีมากมาย เพราะ หลายครั้งได้ฟังคำพยานของคริสตชนที่เขาได้พบกับพระเจ้า เช่น เมื่อเร็วๆนี้ ฉันได้ฟัง เรื่องของคุณตาคนหนึ่ง ก่อนที่เขาเป็นคริสเตียนว่า เขาป่วยหนักมากหมอไม่รับรองว่าจะรอดชีวิต ในคืนหนึ่ง ขณะที่นอน เคลิ้มๆ เขาได้เห็นชายคนหนึ่ง ซึ่ง หน้าตาเหมือน รูปถ่ายที่โรงพยาบาลคริสต์แขวนไว้ ชายคนนั้น ถามว่าคุณตาว่า “อยากหายป่วยไหม ถ้าอยากจะหายให้ยื่นมือออกมา” แล้วชายคนนั้นยื่นมือออกไป แตะที่แขนของคุณตา ตั้งแต่วินาทีนั้นคุณตา ได้รับการรักษาจากโรค และใช้ชีวิตปกติ ต่อมาเขารับเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์......นอกจากนั้น ก็ยังมีนิมิตอื่นๆอีกมายมาย ยุคแล้วยุคเล่าที่เล่าหรือบันทึกเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเสริมศรัทธาคริสตชน

ในพระคัมภีร์เดิม หนังสือ ดาเนียล กล่าวถึง นิมิต อย่างชัดเจน ดาเนียลมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 6 กคศ. เขาเห็นนิมิตที่บาบิโลน และได้บรรยายถึงเหตุการณ์อย่างละเอียด ความกล้าหาญของดาเนียลในภาวะล่อแหลมนับได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังได้อย่างดี

ขอนำ เรื่องนิมิต และคำทำนายของดาเนียลมาแบ่งปัน ๓ ประการ ดังนี้