ผู้มีความศรัทธาแต่ชอบตำหนิผู้อื่น

กลุ่มนี้เป็นคนที่ได้รับการศึกษาสูง และมีความศรัทธาต่อพระนางมารีย์อยู่บ้าง แต่เขาไม่สามารถเข้าใจความศรัทธาประสาชาวบ้าน จึงชอบตำหนิผู้ที่มีความศรัทธาซื่อๆ อย่างนั้น คนเหล่านี้พยายามทำลายความศรัทธาประสาชาวบ้านแทนที่จะส่งเสริมโดยชี้แนะให้ใช้พระวาจาของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น สำหรับนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต คนพวกนี้เป็นคนอันตราย ท่านกล่าวว่า

“คนศรัทธาชอบติ ตามปกติได้แก่นักปราชญ์ผู้สู่รู้ถือดีซึ่งเลื่อมใสต่อพระมารดาบ้าง แต่กิจศรัทธาของสามัญชนซึ่งปรนนิบัติพระ มารดาอย่างซื่อๆ ด้วยน้ำใสใจจริงเหล่านี้เขาติไปหมด เหตุเพราะไม่ตรงกับรสนิยมของเขา มิหนำซ้ำเขาชอบตั้งคำถาม ซักถามเกี่ยวกับมหัศจรรย์และเรื่องราวต่างๆ ที่คนควรเชื่อถือได้นำมากล่าว และแม้แต่เรื่องจริงที่มีบันทึกไว้หรือคัดมาจากประวัติความเป็นมาของนิกายนักบวชต่างๆ ซึ่งล้วนแสดงถึงความเชื่อถือในพระเมตตาและฤทธิ์อำนาจของพระมารดา เขาชอบพาให้เขวหรือเกิดลังเล ทั้งเขายังไม่ชอบเห็นคนซื่อๆ คุกเข่าหน้าพระแท่นหรือต่อหน้ารูปแม่พระในที่ต่างๆ หาว่าเป็นผู้นับถือรูปร่างราวกับเห็นคนนมัสการท่อนไม้หรือก้อนศิลา เขาอ้างว่าเขาไม่ชอบสวดอวดศรัทธาภายนอกกับใครเช่นนั้น อ้างว่าสติของเขายังไม่วิปลาสพอที่จะเชื่อถือเรื่องนิทานที่เล่าสำหรับล่อเด็กให้เลื่อมใสต่อพระมารดา เมื่อมีผู้บอกว่าถ้อยคำที่บรรดาปิตาจารย์ชมเชยพระมารดานั้นจับใจยิ่งนัก เขาก็หาว่าปิตาจารย์เหล่านั้นพูดเกินความจริง หรือมิฉะนั้นก็อุตริพยายามแปลให้ใจความผันผวนผิดฉบับเดิมและใจความเดิมไปเสียบ้าง เช่นนี้เป็นต้น

ปราชญ์จองหองของโลกเหล่านี้น่ากลัวมากเพราะทำความเสียหายไม่น้อย เพียงแต่อ้างว่า เขาไม่อยากให้เชื่องมงายเพราะกลัวจะพาให้เกิดผลร้าย เท่านี้ก็พอเป็นเหตุให้ประชาชนตีห่างพระมารดาได้สำเร็จแล้ว” (ความศรัทธาภักดีฯ ข้อ 93)