พระเนตรของแม่พระ แห่งกวาเดอลูป

นักวิทยาศาสตร์หลายคนยืนยันว่า ในดวงพระเนตรของแม่พระบนพระฉายาลักษณ์ที่เกิดขึ้นและติดอยู่บนเสื้อคลุมของ ยวง ดิเอโก นั้นมีรูปคนสะท้อนอยู่หลายคน


วว 12:1
เครื่องหมายยิ่งใหญ่ปรากฏในสวรรค์ คือสตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า มีมงกุฎดาวสิบสองดวงประดับศีรษะ นางมีครรภ์แก่ กำลังร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดจะคลอดบุตร

มีการประกาศบันทึกชื่อ ยวง ดิเอโก ชาวอินเดียนแดงผู้เห็นแม่พระประจักษ์ที่เชิงเนินเตเปยัก ในบริเวณรอบนอกของนครเม็กซิโก ในสารบนนามนักบุญแล้ว พิธีประกาศนั้นจัดขึ้นอย่างสง่าที่สักการสถานแห่งแม่พระแห่งกวาเดอลูป ซึ่งมีผู้คนมาเยือนในแต่ละปีถึง 10 ล้านคน

พระฉายาลักษณ์ของแม่พระที่มีสีสดใสและเป็นที่เคารพประดิษฐานอยู่ในสักการสถานที่นครเม็กซิโกนั้น ปรากฏขึ้นมาอย่างอธิบายไม่ได้บนเสื้อคลุมของยวงต่อหน้าประจักษ์พยานประมาณ 15 คน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ.1531 ในวันนั้น ยวง ดิเอโก เดินทางไปพบพระสังฆราชซูมาร์รากา ผู้ไม่เชื่อในเรื่องที่ว่า ยวงได้เห็นภาพนิมิตของแม่พระ เพื่อจะมอบดอกกุหลาบที่เก็บมาจากเนินเขาให้แก่ท่าน นี่คือเครื่องหมายอันหนึ่งที่แสดงถึงความแท้จริงของการประจักษ์ เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่สิ่งใดจะงอกงามได้กลางฤดูหนาวเช่นนั้น เป็นดอกกุหลาบพันธุ์สเปน (Castilian Rose) ยวงเอาเสื้อคลุมของตนห่อดอกไม้ไว้ ผ้านี้เป็นแบบที่ชาวอินเดียนแดงเผ่าอัซเต็กนิยมใช้คลุมไหล่ในการทำงาน เมื่อยวงคลี่ห่อผ้าออกนั้นทุกคนต่างประหลาดใจ ภาพที่ปรากฏขึ้นอย่างอธิบายไม่ได้บนวัสดุหยาบๆ ของเสื้อคลุมนั้น เป็นอัศจรรย์อย่างแท้จริง

พระฉายาลักษณ์มีรังสีของดวงอาทิตย์ล้อมรอบและภายใต้พระบาทแม่พระ มีเสี้ยวดวงจันทร์กับมีเทวดาองค์หนึ่งค้ำจุนอยู่ข้างล่าง ปีกขอบเทวดาประดับด้วยขนนกสีแดง สีขาวและสีเขียว แม่พระสวมเสื้อคลุมชั้นนอกคลุมจากศีรษะจรดเท้าสีเขียวอมสีน้ำเงิน มีดาวสีทองปกคลุม เสื้อคลุมชั้นในเป็นแบบรัดเอว มีเข็มขัดลักษณะที่บ่งบอกว่ากำลังตั้งครรภ์

ยวง ดิเอโก ได้รับการประกาศเป็นนักบุญ ในระหว่างการเสด็จเยือนประเทศเม็กซิโกของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ในวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2002