พระแม่เจ้าแห่งกวาดาลูป

อัศจรรย์บนผ้าคลุมนี้ทำให้พระสังฆราชเชื่อ ท่านนำพระฉายาลักษณ์ไปประดิษฐานในอาสนวิหารทันที และสั่งให้ก่อสร้างวัดขึ้นในสถานที่ที่แม่พระประจักษ์ตามที่แม่พระได้ขอร้องไว้ ปูชนียสถานสร้างเสร็จทันเวลาตามหลักฐานในวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ.1531 มีการจัดขบวนแห่งอย่างสง่า ในการย้ายพระฉายาลักษณ์ไปประดิษฐานไว้ในนั้น

ความศรัทธาต่อพระฉายาลักษณ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม่พระตรัสกับยวง ดิเอโก ว่า “ฉันคือพระแม่มารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ พรหมจารีตลอดกาล พระมารดาของพระเป็นเจ้าแท้จริง”

เสื้อคลุมของยวง ดิเอโก ทอโดยใช้เส้นใยที่ปั่นให้เป็นด้ายเกลียว เมื่อปั่นแล้วเส้นใยเหล่านี้กลายเป็นเส้นด้ายหยาบเหนียว ผ้าที่ทอได้จึงหยาบมากและไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นผิวพื้นสำหรับการเขียนภาพสี คนเป็นอันมากเมื่อมองดูพระฉายาลักษณ์ก็ถามตนเองว่ารูปคนที่สวยงามเช่นนี้วาดขึ้นบนวัสดุที่หยาบเช่นนี้ได้อย่างไร

การวิจัยเริ่มขึ้นในไม่ช้า ชิ้นแรกโดยจิตรกรต่อมาโดยแพทย์และในที่สุดโดยนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเปิดเผยลักษณะจำเพาะอันเหลือเชื่อของพระฉายาลักษณ์นี้ ซึ่งเกินความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ความลี้ลับนี้สร้างความงุนงงตลอดเวลาหลายศตวรรษ และกลายเป็นปริศนาที่สร้างความประหลาดใจมากที่สุดข้อหนึ่งตลอดเวลา